Tematyczne wycieczki samochodowe

         

Trasa pałace i dworki

poprowadzi nas przez typowe dla Warmii założenia dworskie z nie rzadko towarzyszącymi
im założeniami parkowymi. Niestety wiele tych obiektów jest w złym stanie, a te które są w
dobrym nie rzadko należą do prywatnych właścicieli. Mimo że zwiedzanie ich jest przez to
utrudnione to atrakcyjność obiektów rekompensuje trudności. Ponadto Założenia dworskie
i pałacowe bardzo często są kompleksami zabytkowej Warmińskiej zabudowy z
towarzyszącymi im parkami, zabudowaniami gospodarczymi  i folwarcznymi (stajnie, stodoły,
młyny, kuźnie), które w połączeniu z typową zabudową wiejską  pozwalają nam zajrzeć w
przeszłość regionu. Każdy kto zainteresowany jest architekturą zabytkową będzie na pewno
usatysfakcjonowany odkrywaniem tych zapomnianych pereł Warmii. Objazd pałaców
podzielony jest na dwie trasy zachodnią i wschodnią. Są tak ułożone, aby kończyły się jak
najbliżej naszego Siedliska.

Trasa grody i stanowiska obronne

to bardzo trudne piękno raczej dla wytrawnych łowców przeszłości. Większość obiektów to stare
pruskie grodziska, które obecnie w najlepszym wypadku są wzniesieniami z lekko wyodrębniającym
i się liniami wałów a w najgorszym trudno zauważalnymi wzniesieniami porośniętymi lasem bądź
gęstymi zaroślami. Więcej informacji na miejscu - agroturystyka „Siedlisko Pasieka” 

Trasa kapliczki przydrożne

jest trasą tylko z nazwy ponieważ musiała by trwać przynajmniej kilka dni i nocy. Kapliczk
i przydrożne, niezwykle charakterystyczny dla Warmii element architektoniczny, są tak
powszechne że często wsie mają ich po kilka,  a w niektórych miejscach jest ich nawet
więcej. Obecnie na Warmii jest ich kilkaset, a na początku XX wieku było ich sporo ponad
tysiąc. Są bardzo różnorodne i nawiązują swym stylem do obowiązujących w danych
okresach trendów architektonicznych. Dobrze jest zwrócić na nie uwagę podczas
podróżowania po Warmii, ponieważ są jej integralną częścią. Dla bardziej dociekliwych
dużo informacji i lokalizacje kapliczek, tak żeby można było przy planowaniu wycieczek
wciągnąć je na listę miejsc godnych obejrzenia dostępne na miejscu- agroturystyka
„Siedlisko Pasieka” 

Trasa śladami architektury Warmińskiej

to umowna nazwa dla propozycji pokazania najciekawszych przejawów architektury w regionie
Warmii nam najbliższym. Oczywiście podróżując  różnymi szlakami,  zarówno tymi opisanymi jak
i własnymi, cały czas można oglądać przykłady warmińskiej architektury. Wrażenie to potęguje
fakt, iż w naszym regionie jest największy odsetek zachowanej zabytkowej zabudowy w Polsce.
Wiele wsi i miasteczek wygląda jakby w całości, lub dużymi fragmentami zostały przeniesione z
przełomu XIX i XX wieku. Zmienił się głównie stan techniczny do zniknięcia z powierzchni ziemi
włącznie. Jest jednak kilka obiektów, które nie powinny nam umknąć kiedy będziemy oglądać ten
ogólny obraz. Ułożone zostaną tak aby można było podążać ich szlakiem. 

Trasa kościoły Warmińskie

są uzupełnieniem poprzedniej dotyczącej architektury. Jest to uzupełnienie niezwykle ważne ponieważ kościoły na Warmii wpisały się nie tylko w sferę duchową regionu ale są nieodłącznym i nadzwyczaj charakterystycznym elementem krajobrazu. Podróżując po Warmii od razu zorientujecie się, że zanim zobaczymy wieś, często skrytą pomiędzy morenowymi wzgórzami, wyłania się na horyzoncie strzelista wieża kościoła. Większość obiektów powstawała wraz z lokacją wsi, czyli na naszym terenie w XIV w. jednakże ich obecny kształt jest wynikiem przebudów, które w większości przypadków miały miejsce w XIX w. Trasa obejmuje oczywiście całe kompleksy towarzyszące kościołom (plebanie, szkoły parafialne, cmentarze i zabudowania cmentarne, drogi krzyżowe itp). Ponieważ liczba kościołów w opisywanym obszarze Warmii jest bardzo duża skupimy się na kilku wybranych trasach, które można zamknąć w jednym dniu wędrówki.

Wstecz
Do góry
siedlisko pasieka